21.- τὸ εἰκοστὸν καὶ πρῶτον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα