25.- τὸ εἰκοστὸν καὶ πέμπτον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα