26.- τὸ εἰκοστὸν καὶ ἕκτον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα