5.- τὸ πέμπτον κεφάλιον

5.- τὸ πέμπτον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα