8.- τὸ ὄγδοον κεφάλιον

8.- τὸ ὄγδοον κεφάλιον

· λόγος
· προσθήκη
· ῥήματα